dulichvinhlong
Các điểm du lịch trên cù lao An Bình
Thứ hai, 27/2/2012

STT

Tên

Điện Thoại

Địa chỉ

1.

Điểm du lịch Mekong Đồng phú

2483678

ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

2.

Điểm Du Lịch Mai Quốc Nam

3859912

ấp Phú An I, xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ

3.

Điểm Du Lịch Mai Quốc Nam II

3956044

Ấp Bình hoà II, Bình Hoà Phước, Long HHồ

4.

Điểm Du Lịch Mười Hưởng

3859992

290 ấp Bình Hoà II, xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ

5.

Điểm Du Lịch Ba Hùng

3859908

154A ấp Phú An I, xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ

6.

Điểm du lịch Mai Vàng Cửu Long

2216777

Ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

7.

Điểm Du Lịch Tám Hổ

3859859

77/5 ấp Bình Thuận I, xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ

8.

Điểm Du Lịch Mười Đậy

3859669

202A, ấp Hoà Lợi, xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ

9.

Điểm Du Lịch Sáu Giáo

3859910

187/13 ấp Bình Thuận II, xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ

10.

Điểm Du Lịch Bảy Thời

3859019

ấp Bình Thuận II, Xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ

11.

Điểm Du Lịch Hai Đào

3954544

199/14 ấp Bình Thuận II, xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ

12.

Điểm du lịch Út Trinh

3954255

Ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

13.

Điểm Du Lịch Sông Tiền

3858487

ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ

14.

Điểm Du Lịch Ba Lình

3858683

95 ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ

15.

Điểm Du Lịch Bảy Trung

3503026

ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ

16.

Điểm Du Lịch Năm Thành

3858883

ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ

17.

Nguyễn Ngọc Sang Homestay

3858694

ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ

18.

Điểm du lịch Sinh thái An Bình

3858612

ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ

19.

Khu du lịch Vinh Sang

3950138

Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

                                                                                                     Trung tâm Thông tin - Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long
Các thông tin khác:
Bản đồ du lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Sáng: Từ 7:00 - 11:00 AM

Chiều: Từ 13:00 - 17:00 PM

Trung Tâm TTXT Du Lịch
Hotline: (0270) 3863764
Hỗ Trợ Thông Tin
Ms.Oanh: (0270) 3863764
Hỗ Trợ Thông Tin
Ms Trang: (0270) 3863764

 

Quảng cáo

Thông tin truy cập
User Online: 32
Lượt truy cập: 734.971
Truy cập tháng: 48.654
Truy cập tuần: 7.036
User IP: 34.228.30.69