Nhiều hình thức bảo tồn, phát huy sáng tạo, phù hợp, hiệu quả xuất hiện. Nhiều không gian sống huyền ảo, thanh khiết xa lắc lại hiện về đầy ngỡ ngàng và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo,…